Over GO

Om sterk in de markt te kunnen blijven staan achtten de GO-partners samenwerking noodzakelijk. In 1998 ontstond dit idee, met als motto Together Everyone Achieves More. Sindsdien is het concept uitgegroeid tot een zelfstandige bv genaamd GO, voor Groei en Oogst B.V., ofwel GO. Tot 2014 waren Klep, Vos en Mertens gelijkwaardig aandeelhouders in GO, ofwel de GO-partners. Per 1-1-2015 stapte Mertens uit de samenwerking. Vos en Klep namen de aandelen over en gingen vervolgens samen verder in GO.  

Synergie uit samenwerking

GO vormt de spin in het web tussen de GO-partners en probeert synergie tot stand te brengen en te onderhouden, zowel tussen de partners onderling als met A-fabrikanten. Het verhogen van het rendement uit de samenwerking staat hierbij centraal. Belangrijke onderdelen hiervan zijn o.a. de kennisuitwisseling tussen de teeltspecialisten, het uitbrengen van gezamenlijke mailings en nieuwsbrieven, zoals de GO TeeltUpDates, en een constante verbetering van het assortiment. Hiervoor onderhouden we een sterke relatie met onze A-fabrikanten. En daardoor blijven onze teeltspecialisten continu op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zo kunnen zij gerichter oplossingen bieden voor vragen en problemen uit de tuinbouw.

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.