Verbod GBM gebruik op verhardingen

In maart 2016 is een wijziging van het 'Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden'  in werking getreden. Hierdoor is het voor professionele gebruikers (gebruikers die gewasbeschermingsmiddelen voor hun beroep gebruiken) verboden om gewasbeschermingsmiddelen (gbm) te gebruiken op een verhard oppervlak buiten de land- en tuinbouw.  

Een verhard oppervlak is:

 • bebouwing (bouwwerken, gebouwen);
 • wegen;
 • pleinen;
 • parkeerplaatsen;
 • bedrijfsterreinen;
 • andere infrastructuur.

Gebruikte materialen zijn:

 • asfalt; 
 • klinkers; 
 • tegels; 
 • schelpen; 
 • steenslag;
 • grind.

Op de bodem aangebracht organische materialen, zoals houtsnippers, vormen geen verhard oppervlak.

Uitzonderingen:

 • Locaties waar het gebruik van gbm nodig is voor de veiligheid. Bijvoorbeeld omdat branden daar te grote risico's levert. 
 • Voor de bestrijding van plantensoorten die anders niet of zeer moeilijk te bestrijden zijn. Zoals de Japanse duizendknoop en de Ambrosia.
 • Voor locaties waar nog geen alternatieven voor gbm zijn. 

Het verbod voor de professionele gebruiker om gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen te gebruiken, wordt in november 2017 uitgebreid  naar alle onverharde terreinen buiten de land- en tuinbouw.

[Bron: www.rijksoverheid.nl: Lees hier het hele 'Beleid voor gewasbeschermingsmiddelen' van de overheid.]

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.