Kevers & engerlingen

In de tuinbouw, akkerbouw en het openbaar groen kunnen diverse kevers, of de larven daarvan, veel schade aanrichten. Eenbk9 PAG 2 taxuskever belangrijke soort in de sierteelt is de taxuskever (Otiorhynchus sulcatus), ook wel gegroefde lapsnuitkever of druivenhaantje genoemd, in de boomkwekerij vormt de meikever een probleem en in grasland is m.n. de rozenkever (Phyllopertha horticola) actief. Aspergetelers hebben vooral te maken met de blauwe aspergekever (Crioceris asparagi). 

Levenswijze
Kevers hebben vier ontwikkelingsstadia: ei, larve, pop en adult. Larven hebben bijtende monddelen en voeden zich meestal met hetzelfde voedsel als de volwassen kevers. Sommige larven zijn pootloos en lijken op rupsen. De larven van een kever die tot de familie bladsprietkevers behoort, zoals de taxuskever, worden engerlingen genoemd.

Engerlingen
Meikeverlarven_(Melolontha_melolontha)_wikipediaEen engerling heeft een karakteristiek uiterlijk; een duidelijk 'C'- vormig gekromd rupsachtig lichaam met een zakvormig verdikt achterlijf. De meeste soorten hebben een harde oranjebruine kop en de kleur van het lijf is geelwit.
De larve verblijft een of meerdere jaren in de grond alvorens zich te verpoppen. Het aantal jaren van larveontwikkeling is afhankelijk van de soort maar kan ook te maken hebben met het klimaat. Tijdens de wintermaanden kruipen de meeste engerlingen dieper de grond in.

Schadebeelden

  • Taxuskevers zijn uitsluitend 's nachts actief. Ze vreten ronde "happen" uit de bladeren, beginnend aan de rand. Hierdoor vermindert de sierwaarde van de plant. Bij struiken en jonge boompjes ontstaat soms schade door vreterij aan knoppen en nog zachte bast.
  • Engerlingen vreten aan de ondergrondse delen van de grasplant. In de periode tussen juli en september kan de vraatschade zulke vormen aannemen dat hele delen van het gazon afsterven. Ook andere gewassen kunnen doodgaan ten gevolge van de schade die aan de wortels worden toegebracht door engerlingen. Zo is in de boomkwekerijsector al jaren onderzoek gaande naar effectieve bestrijding van engerlingen. Het zijn overigens ook de dieren die het gazon omploegen op zoek naar een engerling of larve, die schade aanrichten.

  • De larven van de rozenkever Phyllopertha horticola brengen veel schade toe aan grasland door aan de haarwortels van het gras te vreten. Het gevolg hiervan is dat het gras moeilijk water en voedingsstoffen kan opnemen. Bovendien ontstaat er schade doordat andere dieren zoals vogels, dassen, vossen , zwijnen en egels op hun zoektocht naar engerlingen de grasmat omwoelen en zo een spoor van vernieling achterlaten.
  • De larven van de blauwe aspergekever eten van de bovengrondse delen van de aspergeplant. De larve klimt naar beneden om in de grond te verpoppen. De adulten eten alleen aspergeloof.

Bronnen: Koppert / Wikipedia

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.