Insecticiden bedekte teelten

Doordat insecticiden te vaak teruggevonden worden in het oppervlaktewater, zijn de regels van nu ook voor het gebruik van Calypso in bedekte teelten fors aangescherpt.  

Verklaring gebruik

Net als voor middelen op basis van imidacloprid, moeten telers nu aantonen dat zij voldoen aan bepaalde voorwaarden of dat zij geen vervuild water lozen op het oppervlaktewater, middels een ondertekende 'Verklaring gebruik in bedekte teelten', voordat zij Calypso mogen aanschaffen en toepassen. 

Deze verklaring kunt u bij ons 
opvragen.

Wij als distributeur zullen dit mede ondertekenen, ter verlaring dat wij u van het juiste advies hebben voorzien. 

Csm_P1010137_df64ddf9d7_glastuinbouwwaterproof

Waterzuivering

Drain- drainage- en filterspoelwater mag uitsluitend nog geloosd worden geloosd, nadat dit geleid wordt door een goed werkende zuiveringsvoorziening, waarbij deze 95% van de werkzame stof(fen) verwijdert uit het te lozen water. 

Daarom moet de zuiveringsvoorziening voldoen aan 1 van de volgende combinaties van technieken:

  • H2O2 + MDUV + actief koolfilter;
  • H2O2 + LDUV + actief koolfilter;
  • Ozon + actief koolfilter;
  • een andere door het bevoegde gezag gelijkwaardig verklaarde techniek.

Volledig biologisch?

Een alternatief is natuurlijk om de focus te verleggen en de bestrijding van insecten volledig biologisch aan te gaan pakken. 

KOPPERT_Aphidius colemani adult_cred

Dat vergt een omslag in de manier van werken, waarbij wij u graag in ondersteunen. Onze teeltspecialisten hebben jarenlange ervaring met biologie en geïntegreerde gewasbescherming in zowel alle reguliere teelten als in de EKO teelt. 

Neem contact met ons op voor meer informatie en een advies op maat in uw teelt. 

 

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.