Ligoplex Calcium

Door slechte beworteling zien we bij weersveranderingen vaak dat de plant staat te pompen met te weinig voedingstoffen waaronder calcium. Calciumgebrek geeft gelijk schade. Om dat te verkomen, hebben we een hele mooie calcium meststof van Biolchim: Ligoplex Calcium®. 

Werking

Ligoplex Ca is een secundaire meststof, waarin calcium aan de organische complexvormer lignosulfonaat (LSA) gebonden is.

LSA bindt het calcium en zorgt voor snelle opname via de cuticula van de bladeren en snel transport. Daarnaast omhult LSA de voedingsstoffen met een organisch omhulsel dat op dezelfde manier is opgebouwd als een celwand.
Daardoor kan plantenweefsel Ligoplex Ca zeer goed verdragen en zijn hoge opnamesnelheden mogelijk zonder gevaar voor fytotoxiciteit.

Bovendien is LSA rijk aan terpenen, alcoholen, alifatische zuren en fulvinezuren, die ook als bevochtigingsmiddel fungeren en aan een efficiënte opname van calciumionen bijdragen.

Eigenschappen Ligoplex

  • Geeft een snelle en efficiënte opname van micronutriënten
  • Bevordert de calciumopname in het gewas
  • Wordt snel opgenomen in het blad
  • Voorkomt scheuren van vruchten
  • Verbetert de levensduur en de houdbaarheid van het product
  • Voorkomt o.a. kurkstip, neusrot en inwendig rand
  • Aanbevolen voor vroege toepassing op gevoelige gewassen
  • Goed mengbaar

 

Ligoplex Ca

Neem voor meer informatie over de toepassing in uw teelt contact op met onze specialisten.  

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.