Aaltjesbestrijding met groenbemesters

BLGG_valplekkenaaltjes

In elk bouwplan komen aaltjes voor. Daarom is het van belang te weten welke aaltjes schadelijk zijn voor uw gewas. Dit kunt u achterhalen met waarnemingen in het veld en aaltjesmonsters uit het teeltplan van voorgaande jaren.

Een mogelijkheid om aaltjes terug te dringen is het inzaaien van een groenbemester, zoals Tagetes Patula, Bladrammenas of Japanse Haver.

Groenbemesters verbeteren de bodemvruchtbaarheid, de structuur van de bodem, het bodemleven en sommige gewassen hebben een bestrijdend effect op specifieke aaltjes.

Schadelijke aaltjes

Als de schadelijke aaltjes bekend zijn, kun je een plan opstellen om de schade te beperken en de aaltjes terug te dringen. Dat kan o.a. als volgt:

 • Gewaskeuze
 • Groenbemesters
 • Gewasvolgorde
 • Teeltfrequentie
 • Grondontsmetting
 • Middelen die aaltjes terugzetten in ontwikkeling (zoals Vydate)

Groenbemesters

Sommige gewassen werken tegen specifieke aaltjes, zoals:

* Tagetus patula bestrijdt:

 • wortellesie aaltjes effectief.

Uiterste zaaidatum eind juli.

* Japanse haver werkt tegen:

 • het wortellesie aaltje (Pratylenchus penatrans)
 • graan wortellesieaaltje (Pratylenchus crenatus).

Uiterste zaaidatum half september.

* Multiresistente bladrammenas soorten (Dracula) tegen o.a.

 • witte bietencystenaaltje (Heterodera schachtii)
 • gele bietencystenaaltje (Heterodera betae)
 • bedrieglijk maiswortelknobbel-aaltje (Meloidogny fallax)
 • maiswortelknobbelaaltje (Meloidogny chitwoodii).

Uiterste zaaidatum begin september.

 

 

 

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.