Gecontroleerde distributie

Eerder gaven we al aan dat Bayer en het CDG gecontroleerde distributie instellen voor middelen met imidacloprid, zoals Admire en Kohinor. Per 1 juli 2015 zijn de WG en GA van deze middelen al gewijzigd door het CTGB. Overeenkomstig met de besluiten van het CTGB heeft Stichting CDG de middelen Admire® en Kohinor® 700WG opgenomen in de lijst met aangewezen middelen (zie CDG website). Alle middelen op deze lijst vallen nu onder het regime van Gecontroleerde Distributie. 

Verklaring gebruik ondertekenen

Concreet betekent dit dat per heden, de afnemer van het middel (teler) en distributeur de ‘Verklaring gebruik Admire® / Kohinor® 700WG in teelten onder glas’ dienen te ondertekenen, voordat Admire® en/of Kohinor® 700WG mag worden geleverd.

Door het tekenen van de Verklaring Gebruik verklaart de teler te zich te houden aan de wettelijke vereisten en dat hij:

  • Geen afvalwater loost, dan wel;
  • Beschikt wordt over een werkende waterzuiveringsvoor-ziening ter zuivering van alle waterstromen, die aan de wettelijke vereisten voldoet, dan wel;
  • Gebruik maakt van een collectieve waterzuiverings-installatie die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Vult u deze verklaring in en stuur deze naar uw GO-Partner: 

Handelsonderneming Klep: Postbus 490, 4870 AL ETTEN-LEUR / cklep@klep-agro.nl

Vos Capelle: Postbus 9, 5160 AA, SPRANG-CAPELLE / pven@voscapelle.nl

Invulling gecontroleerde distributie

In het CDG certificatieschema normonderdeel '5.3 Opslag, verkoop en advisering' is het regime van Gecontroleerde Distributie beschreven.

Ter invulling van dit regime gelden voor de levering van Admire® en Kohinor® 700WG de volgende voorschriften:

  • Teler en adviseur tekenen de ‘Verklaring Gebruik Admire® en Kohinor® 700WG’;
  • Bedrijf stuurt eens per kwartaal een afschrift van de Verklaring Gebruik, die in deze periode is opgesteld, aan de Stichting CDG;
  • Bedrijf levert de hoeveelheid af die in de verklaring Gebruik is aangegeven;
  • Bedrijf bewaart de Verklaring Gebruik minimaal 3 jaar in de administratie;
  • Bedrijf legt alle transacties van de aangewezen middelen vast onder het genoemde (toelating)nummer;
  • Bedrijf voert een sluitende (voorraad)administratie.

Aanleiding

Ondanks de wettelijke gebruiksvoor-schriften voor Admire® / Kohinor® 700WG zijn er nog regelmatig te hoge concentraties Imidacloprid in het oppervlaktewater vastgesteld.

Wettelijke normen zijn herhaaldelijk overschreden. Onder de huidige politieke druk zien de overheidsinstan-ties streng toe op de naleving van de wettelijk vastgestelde normen.

Vanuit deze instanties is aangegeven dat gebruik buiten de legale toepas-sing van de middelen Admire® / Kohinor® 700WG zeer onwenselijk is.

Gelet op de specifieke omstandighe-den heeft Stichting CDG in overleg met de relevante instanties en toelatingshouders Bayer en ADAMA besloten om voor de middelen Admire® / Kohinor® 700WG het regime gecontroleerde distributie per heden af te kondigen.

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.