Disclaimer

e-mail: De door u ontvangen e-mail -en eventuele aangehechte bestanden- is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. De werkgever van de afzender kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien. Daarnaast staat zij niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

nieuwsbrieven & mailings: Alle nieuwsbrieven, waarvan de samenvattingen zijn vermeld op deze website, zijn uitgaves van GO, voor Groei en Oogst B.V. en verschijnen 2 of 3 keer per jaar. GO belichaamt de samenwerking tussen tuinbouwtoeleveranciers Handelsonderneming Klep B.V., Vos Capelle B.V. en Mertens B.V. Alle rechten ® voorbehouden. Alle nieuwsbrieven (en mailings) worden uiterst zorgvuldig samengesteld. GO en de GO-partners kunnen echter niet aansprakelijk gehouden worden voor zetfouten, onvolledigheden of voor eventuele gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie in de nieuwsbrieven & mailings.

gebruiksadviezen (mondeling en schriftelijk): Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op uitgebreide proefnemingen. De GO-partners adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken. Beschrijvingen van een product respectievelijk gegevens over de eigenschappen daarvan betekenen niet dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.

Overigens zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht. 

 

2011 CORNE P1000610.JPG

Specialisten

De teeltspecialisten van GO

De GO-partners hebben specialisten in dienst, op het gebied van alle tuinbouwteelten, openbaar groen, techniek en Safety, die u graag voorzien van een advies op maat.

basf logo

Fabrikanten

Onze A-Fabrikanten op een rij

GO streeft naar langdurige relaties met fabrikanten die kwaliteit leveren en investeren in R&D. Zo blijven onze specialisten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

2008 stand preidag GObladmst.jpg

Producten

Exclusieve producten onder GO-label

Innovatie en kwaliteit staan centraal binnen GO. Samen met fabrikanten zoeken we steeds naar verbetering en ontwikkelen we soms producten onder eigen label.